Quy hoạch Bắc Tân Uyên? Bản đồ Quy hoạch Bắc Tân Uyên – Theo bản đồ Quy hoạch chung xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, đô thị Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên được quy hoạch theo mô hình “đô thị vệ tinh” mật độ thấp

Chính vì vậy, Bắc Tân Uyên đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch quan trọng như Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, đô thị Tân Thành với vị trí gần các Khu công nghiệp (KCN) Đất Cuốc, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP II mở rộng… nhằm tạo ra tiền đề để địa phương có sức bật tốt hơn

Quy hoạch Bắc Tân Uyên và những điều kiện đầu tiên?

Mục tiêu Kinh tế- Xã hội Bắc Tân Uyên

 • Đến năm 2020, trên địa bàn huyện sẽ bổ sung các KCN mới là Tân Lập I diện tích 200 ha, Việt Nam – Singapore III diện tích 1.000 ha. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn phát triển theo hướng tập trung, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng…
 • Phấn đấu 100% khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đúng quy chuẩn môi trường
 • Đến năm 2025: mục tiêu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản giai đoạn 2021- 2025 đạt bình quân 7 – 7,5%/ năm
 • Giai đoạn 2016 – 2020: tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân 11 – 13%/năm; giai đoạn 2021- 2025, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân 18 – 20%/năm
 • Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tập trung phát triển các nông sản, thực phẩm có thế mạnh ở địa phương như cao su, cây ăn trái, các sản phẩm thịt, sữa, trứng gia cầm…
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt bình quân 19 – 21%/năm; tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư phát triển đạt bình quân 30%
 • Đến năm 2020, 100% xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới
 •  Chỉ tiêu 100% khu dân cư mới xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải tập trung theo quyết định đã phê duyệt.

  Nhìn chung, quy hoạch Bắc Tân Uyên về kinh tế – xã hội hướng đến việc chuyển dịch cơ cấu giữa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện giảm xuống còn 75% vào năm 2020; đến năm 2025, con số này giảm xuống còn 70%. Đồng thời, tỷ trọng đất phi nông nghiệp tăng từ 18,4% năm 2015 lên 25% năm 2020 và tiếp tục đạt mức tăng lên 30% vào năm 2025

Các mục tiêu về hạ tầng Quy hoạch Bắc Tân Uyên

 • Giao thông Bám sát vào trục đường huyết mạch vành đai 4 hướng Đông-Tây của tỉnh Bình Dương và huyện Bắc Tân Uyên. Đường vành đai 4 dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2025, là động lực chính trong phát triển kinh tế – xã hội huyện Bắc Tân Uyên cũng như có sự đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế chung của tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Bắc Tân Uyên

Theo bản đồ Quy hoạch của huyện Bắc Tân Uyên, giai đoạn này huyện đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đã được thông qua, điển hình là đồ án mở rộng Khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên tại xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, gắn kết với Khu trung tâm hành chính – tái định cư huyện Bắc Tân Uyên quy mô 50,99ha.

Quy hoạch Bắc Tân Uyên gồm các nội dung sao?

Khu trung tâm hành chính – tái định cư huyện Bắc Tân Uyên (Địa điểm: Ấp 5, xã Tân Thành)

 • Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính
 • Tái định cư huyện Bắc Tân Uyên. Quy mô: 509.946,83 m2
 • Quyết định phê duyệt: số 118/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND huyện

Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên (Địa điểm: Xã Tân Thành)

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khu Dân cư – Tái định cư xã Lạc An (Ấp 3, xã Lạc An)

Tên đồ án: Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khu dân cư Tái định cư Tân Mỹ (Ấp 2, xã Tân Mỹ)

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Quy hoạch 10 xã nông thôn mới

Được tiến hành trên địa bàn 10 xã trong huyện với mục tiêu thiết lập lại cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông giữa các địa phương, góp phần đẩy nhanh hiệu quả quy hoạch cho toàn huyện

Như vậy, trong tầm nhìn của mình, huyện Bắc Tân Uyên định hướng đến năm 2030 là đô thị Nông nghiệp – Công nghiệp, đến năm 2040 là Nông nghiệp – Công nghiệp – Đô thị và đến 2050 sẽ là đô thị phát triển bền vững. Theo đó, huyện trở thành vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của tỉnh và vùng sản xuất công nghiệp mới của khu vực phía Bắc tỉnh với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực sản xuất dọc theo các tuyến đường cấp vùng. Đồng thời, cùng cùng với các đô thị vệ tinh ở phía Bắc tỉnh Bình Dương hình thành nên chuỗi các đô thị vệ tinh tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN