fbpx

Căn hộ Gem Riverside sẽ có hợp đồng chính thức khi khách hàng mua dự án đó, nhưng quan trọng hơn FORM sẽ theo một FORM chuẩn đã được đăng ký với cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương. Đây sẽ là hợp đồng hợp pháp và theo đúng pháp luật Việt Nam.
Và đương nhiên hợp đồng mua bán căn hộ Gem Riverside và bất kể dự án khác khách hàng có thể tham khảo thêm tại đây về quy chuẩn của hợp đồng mua bán.
Dưới đây là một số định nghĩa chuẩn mà khách hàng nên tham khảo trước khi tìm hiểu về căn hộ Gem Riverside.

Một số mục chung cần có cho HĐMB căn hộ

 1. Căn hộ” là một căn hộ được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt thuộc nhà chung cư do Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đầu tư xây dựng với các đặc điểm được mô tả tại Điều 2 của hợp đồng này;
 2. Nhà chung cư” là chung cưthuộc dự án Khu nhà ở có căn hộ mua bán do Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh làm chủ đầu tư, bao gồm các căn hộ, diện tích kinh doanh, thương mại và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có) được xây dựng tại …………………….
 3. Hợp đồng” là hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này và toàn bộ các phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng này do các bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng này;
 4. Giá trị hợp đồng” có nghĩa là “Giá bán căn hộ” là tổng giá trị hợp đồng được xác định tại Điều 3 của hợp đồng này;
 5. Bảo hành nhà ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của hợp đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng căn hộ gây ra trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong hợp đồng này;
 6. “Diện tích sử dụng căn hộ” là diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua bán được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt;
 7. Diện tích sàn xây dựng căn hộ” là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ;
 8. Phần sở hữu riêng của Bên Mua” là phần diện tích sử dụng căn hộ được quy định tại khoản 6 Điều này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ này;
 9. Phần sở hữu riêng của Bên Bán” là phần diện tích trong nhà chung cư nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá trị hợp đồng;
 10. “Phần sở hữu chung trong nhà chung cư” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở và được các bên thỏa thuận cụ thể tại Điều 11 của hợp đồng này;
 11. Nội quy Nhà Chung Cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được đính kèm theo hợp đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội nghị nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 12. “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư” là khoản tiền mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp đối với phần sở hữu riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư;
 13. “Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư” là các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, bao gồm việc quản lý, vận hành nhằm đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường;
 14. Bảo trì nhà chung cư” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất nhà chung cư và thiết bị xây dựng công nghệ gắn với nhà chung cư đó nhằm duy trì chất lượng nhà chung cư;
 15. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư” là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành nhà chung cư sau khi nhà chung cư được xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Điều 28 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016;
 16. Sự kiện bất khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong hợp đồng này không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng được các bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14 của hợp đồng này;
 17. Giấy chứng nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua căn hộ theo quy định của pháp luật;
 18. “Phí quản lý” được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 11 của Hợp Đồng này;
 19. Thời điểm bàn giao căn hộ” được quy định tại Điều 8 Hợp đồng này.

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ ở các chủ đầu tư lớn?

(Mẫu hợp đồng mua bán Quốc Cường Gia Lai)

(Mẫu hợp đồng mua bán Hồng Hà – Dự án Quận 4)

(Mẫu hợp đồng mua bán chủ đầu tư CAPITALAND – Thiên Đức)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN